Tuesday, September 30, 2008

Iklan Hari Raya TV3 - Lucu

Iklan TV3 kali ini masih mengunakan Adibah Noor, lari dari genra kebiasaan tema hari raya, kelucuan tahun lepas di sambung tahun ini

1 comment:

mp3-khapece said...

come visit my other link

www.khafizblog.blogspot.com - general issues
www.mp3-khapeace.blogspot.com - download new mp3
www.musix-khapeace.blogspot.com - latest gossip
www.tech-khapeace.blogspot.com - tech updated
www.news-khapeace.blogspot.com - your latest news