Agama : Hukum Kahwin Kat Luar Negara

Keputusan Fatwa Muzakarah Jaw. Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam


Hukum pernikahan di luar negara adalah sah dengan
syarat :


i. Pernikahan itu mengikut rukun nikah


ii. Pernikahan itu melebihi dua marhalah


iii. Tiada keputusan mahkamah yang menghalang perempuan itu berkahwin atas alasan syarak ditempat dia bermastautin.


iv. Pernikahan itu dilakukan oleh wali hakim yang diiktiraf oleh wilayah negara berkenaan dan diakad nikahkan di wilayah berkenaan di mana ia ditauliahkan sebagai wali hakim.


Oleh : Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-52
Tarikh Keputusan : 1 Julai 2002
Tarikh Muzakarah : 1 Julai 2002 hingga 1 Julai 2002

Comments

Popular Posts